Hitta rätt olja
Vanliga frågor
  • - Är oljor från olika leverantörer lika?
  • - Måste jag byta oljefilter varje gång jag byter motorolja?
  • - Vad betyder ”W” i SAE 5W-30?

Vanliga frågor

W står för Winter (vinter), och anger oljans egenskaper när det är kallt.

Förbrukad olja ska levereras till godkänd mottagare (se kommunens hemsida för närmare upplysningar). Vissa bensinstationer tar även emot spillolja.

”Svåra förhållanden” betyder många start/stopp, bogsering av släp, långa tider på tomgång (typiskt för taxi) och extrem kyla, t.ex.

För färger gäller – bara en färg. Färgen säger inget om specifikationen eller kraven. Det är viktigt att veta VILKA krav tillverkaren av bilen ställer, och fylla på med rätt vätska.