Rengöring, avfettning

Careq® en komplett serie rengöringsprodukter för allt som drivs med motor.

Careq Universaltvätt
Ett vattenbaserat, alkaliskt rengöringsmedel för användning inom bilindustrin, industrin, transport och lantbruk. Tar effektivt bort sot, sand, lera och fett.