Tectyl

Tectyl ger bilarna längre livslängd och en högre bruktbilverdi.

Tectyl 127 CGW
En aluminium-färgad vax/resinbaserad produkt. Avsedd att skydda alla typer av stålkonstruktioner utomhus. Resistent mot UV-strålar.
Tectyl 506
Är en universell, vaxbaserad, rosthindrande produkt som efterlämnar en bärnstensfärgad, fast, icke klibbande film. Rekommenderas till alla typer av stål och metall vid långtidsförvaring, både inom- och utomhus, samt till krävande transporter till sjöss och på land.
Tectyl 506-EH
En universal, vaxbaserad, rosthindrande produkt som efterlämnar en brun, fast, icke-klibbig film. Rekommenderas till all typ av stål och metall vid långtidslagring både inom- och utomhus, samt till krävande transporter till sjöss och land.
Tectyl 300 G Clear E
Tectyl 300 G Clear E är en vattenbaserad, korrosionsskyddande produkt. Den härdade produkten ger en hård och flexibel film. Tectyl 300 G Clear E ger ett effektivt skydd av metall i korrosiva miljöer.
Tectyl 511-M
Är ett olje-/vaxbaserat rosthindrande medel med starka fuktförträngande egenskaper. Efterlämnar en tunn, ljusbrun, mjuk och fettliknande film. Rekommenderas för skydd av alla typer av stål vid inomhusförvaring. Lämpar sig också väl som korttidsskydd av maskiner och delar i samband med monteringsarbete.
Tectyl 502-C
Ett olje-/vaxbaserat rostskyddsmedel som lämnar en tunn, ljusbrun, mjuk, fettliknande film. Rekommenderas för långsiktigt skydd av alla typer av stål och metall som skall förvaras inomhus. Rekommenderas särskilt till vajer.
Tectyl 930
En konserveringsolja för internt skydd av 2-takt och 4-taktsmotorer. Ger en oljeliknande och genomskinlig hinna.Rekommenderas för både fabriksnya som renoverade eller äldre motorer. Tectyl 930 ges en något tjockare film.