Bromsvätska

Säkerheten främst med vätskor av hög kvalitet.
Brake & Clutch Fluid DOT 4
Valvoline™ Brake & Clutch Fluid DOT 4 är baserad på glykoleter, och har utvecklats för användning i hydrauliska bromssystem. Den är inte skadlig för något material i bromssystemet. Valvoline™ Brake & Clutch Fluid DOT 4 har en kokpunkt på 265°C. Bromsvätskan är hygroskopisk. Dvs, den drar till sig fuktighet. Därför kommer kokpunkten att sjunka med tiden. Man rekommenderar byte av bromsvätska varje år. Valvoline™ Brake & Clutch Fluid DOT 4 kan blandas med andra glykoleterbaserade vätskor med motsvarande specifikationer.
Brake & Clutch Fluid DOT 5.1
Valvoline™ Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 är baserad på glykoleter, och har utvecklats för användning i hydrauliska bromssystem. Den är inte skadligt för något material i bromssystemet. Valvoline™ Brake & Clutch Fluid DOT 4 har en kokpunkt på 270°C. Bromsvätskan är hygroskopisk. Dvs, den drar till sig fuktighet. Därför kommer kokpunkten att sjunka med tiden. Man rekommenderar byte av bromsvätska varje år. Valvoline™ Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 kan blandas med andra glykoleterbaserade vätskor med motsvarande specifikationer.