Car Care

Bilvårdsprodukter som innehåller en rad olika rengörings- och smörjmedel, produkter för bättre utseende och specialprodukter.
White Synthetic Chain Lube
White Synthetic Chain Lube häftar för att sedan tränga in och motverka slitage. Hållbar, vit film, enkel påföring, klar på minuter, skadar inte O- och X-ringar.
Brake Cleaner
Brake Cleaner tar snabbt bort bromsvätska, fett, olja och bromsdamm.
Carburettor Cleaner
Carburettor Cleaner ger kraftfull rengöring av gummi, lack, sot och avlagringar med en formula som uppfyller VOC-krav.
Clean Tronic
Clean Tronic rengör, skyddar och smörjer elkontakter i en och samma behandling.
Cockpit Spray
Cockpit Spray ger tillbaka nybilsutseendet utan att efterlämna en kladdig beläggning.
Copper Compound
Copper Compound – Skyddar gängor mot skador orsakade av fukt och ger enklare montering och demontering av muttrar och skruvar i bromssystemet. Är ett utmärkt smörjmedel som fungerar bra inom ett extremt stort temperaturområde (-30°C til + 1200°C).
Copper Spray
Copper Spray skyddar gängor mot de skadliga verkningarna av fuktighet och ger enklare montering och demontering av muttrar och skruvar, i t.ex. bromssystemet. En tunn film med Valvoline™ Copper Spray skyddar även batteripolerna mot korrosion.
High Pressure Lubricant + PTFE
Valvoline™ HPL bildar en robust smörjfilm med god vidhäftning. God penetreringsförmåga som säkerställer fullständig smörjning. Smörjfilmen skydar metall mot korrosion i fuktiga, salthaltiga, sura och alkaliska omgivningar. EP-tillsatserna skyddar metall mot slitage vid höga temperaturer, högt tryck, stötar och vibrationer. Gott skydd över ett brett temperaturområde; -50 °C till +250 °C.
Motor Start
Motor Start har konstruerats för att ge maximal startkraft och minimera batteribelastningen. Fungerar även effektivt på småmotorer, både 2- och 4-takts.
Multi Spray
Multi Spray ger en transparent, skyddande film. Den tränger snabbt in i sprickor och gängor och lossar fastskruvade skruvar och muttrar. Den tar även bort irriterande gnissel och knarr från rörliga delar. Multi Spray löser också tjära, lim, olja och smuts på de flesta ytor. Använd Multi Spray till att lossa, skydda, smörja och rengöra skruvar, muttrar, symaskiner, lås, cyklar, verktyg, trädgårdsredskap, gångjärn, fiskeutrustning osv.
Penetrating Oil
Valvoline™ Penetrating Oil lossar fastrostade och korroderade delar. Den tränger snabbt in i sprickor och gängor och lossar fastskruvade skruvar och muttrar. Den tar även bort irriterande gnissel och knarr från rörliga delar. Den innehåller Molybdensulfid (MoS2) som ger en långvarig smörjande effekt. MoS2 fungerar som mikroskopiska kullager som håller metallytorna från varandra.
Silicone Spray
Valvoline™ Silicone Spray efterlämnar en klibbfri smörjfilm och kan användas på metall, plast, gummi och trä, och förhindrar gnissel och knarr. Den kan användas till allt, från dörrgångjärn till trädgårdsredskap och blixtlås på tält och båtkapell. Den skyddar och smörjer bilens dörrlister, så att dörrarna inte fryser fast på vintern.
White Grease
Ett sprayfett med rostlösande effekt. Tränger in i springor och små sprickor. Hårdnar inte, droppar inte och eftrlämnar inga fläckar.
Zinc Spray
Zinc Spray – Skyddar järn och stål genom "kallgalvanisering" av ytor, och ger utmärkt skydd av svetsfogar vid reparation av karosser. Ger en snabbtorkande, självförseglande beläggning som fungerar som grundning för flertalet lacktyper.
EGR & Turbo Cleaner
Valvoline™ EGR & Turbo Cleaner är en produkt med modern anpassad kemiteknik för borttagning av rester i ERG-ventil- och turbosystem. Avlägsnar snabbt fastbrända sotavlagringar.
Leak Finder Spray
Valvoline™ Leak Finder Spray hittar eventuella läckage i alla system med tryckluft, komprimerad luft, helium, kvävgas. Produkten alstrar bubblor i läckande områden.
White Protection Spray
Valvoline™ Protection Spray är en allsidig produkt för skydd och konservering av metaller mot fukt och korrosion. Produkten kan nyttjas i bilar, inom industrin, till sjöss och i hushållet. Produkten är syrefri och trygg att använda på gummi, plast och målarfärg.