Spolarvätska som ger ren, tydlig vindruta. Tar bort smuts och trafik film.
Careq Spolarvätska koncentrerad
Löser effektivt bort vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på bilrutan och strålkastarna. Spolarvätskan skadar inte billack, aluminiumslister, torkargummi eller stripes.