Övriga smörjmedel

Lantbruksolja
Extra kraftigt smörjmedel för power shift-kraftöverföring och drivverk.
Specialprodukter
Håller servostyrningen i gott skick.