Careq Kemi

Careq kemisktekniska produkter.
Careq Air Condition Foam Cleaner

Luftkonditionering rengöring skum. Rengör och desinficerar ger frisk luft. Tillförlitlig borttagning av smuts, bakterier, svampar, alger och mikroorganismer från airconditionanlegget. Skyddsfilmen bildas på förångaren ger friska, rena luften och optimal kylning.

Careq Automatic Transmission Flush
Flushmedel för alla automatväxellådor - alla fordon med automataxellådor. Flushmede för användning med automatoljebytare. Pålitlig upplösning och borttagning av föroreningar, oxiderade oljerester och andra avlagringar från hela automatväxellådan. Hela tranmissionen blir grundligt rengjort.
Careq DPF Flush
DPF Flush - Dieselpartikelfilter rengöringsvätska. Löser upp och avlägsnar all sot och förbränningsrester. Känslig i användning och kan användas på alla aluminuim-, magnsium- och zink-komponenter.