Careq Kemi

Careq kemisktekniska produkter.
Careq Automatic Transmission Flush
Flushmedel för alla automatväxellådor - alla fordon med automataxellådor. Flushmede för användning med automatoljebytare. Pålitlig upplösning och borttagning av föroreningar, oxiderade oljerester och andra avlagringar från hela automatväxellådan. Hela tranmissionen blir grundligt rengjort.
Careq DPF Flush
DPF Flush - Dieselpartikelfilter rengöringsvätska. Löser upp och avlägsnar all sot och förbränningsrester. Känslig i användning och kan användas på alla aluminuim-, magnsium- och zink-komponenter.