Workshop Aerosols

Valvoline erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa tekniska sprayer som fungerar som problemlösare. Från underhållsprodukter, rengörande, hjälpmedel för demontering och montering. Dessa är väsentliga produkter som var verkstad bör ha.
V-Belt Spray
Hög kvalitets spray för att skydda kilremmar och hindra dem från att halka. Applicera Valvoline™ V-belt spray i ett lika tunt lager på gängorna på kilremmen och låt den verka.
Silicone Spray
Silicone Spray efterlämnar en klibbfri smörjfilm och kan användas på metall, plast, gummi och trä, och förhindrar gnissel och knarr. Den kan användas till allt, från dörrgångjärn till trädgårdsredskap och blixtlås på tält och båtkapell. Den skyddar och smörjer bilens dörrlister, så att dörrarna inte fryser fast på vintern.
Electro Protect
Hög kvalitets elektronik konserveringsmedel för att förhindra startproblem som orsakas av fukt. Delar som ska behandlas måste vara rena, torra och fria från fett innan de används.
PTFE Dry
Hög kvalitets torrt PTFE spray, smörjmedel för att behandla mekaniska delar av metall eller plast där inga rester av olja eller fett önskas. Lämplig som utsläpps medel för mögel, där användning av silikon inte önskas.
PTFE Spray
PTFE Spray bildar en robust smörjfilm med god vidhäftning. God penetreringsförmåga som säkerställer fullständig smörjning. Smörjfilmen skydar metall mot korrosion i fuktiga, salthaltiga, sura och alkaliska omgivningar. EP-tillsatserna skyddar metall mot slitage vid höga temperaturer, högt tryck, stötar och vibrationer. Gott skydd över ett brett temperaturområde; -50 °C till +250 °C.
White Grease
Ett sprayfett med rostlösande effekt. Tränger in i springor och små sprickor. Hårdnar inte, droppar inte och eftrlämnar inga fläckar.
Multi Spray
Multi Spray ger en transparent, skyddande film. Den tränger snabbt in i sprickor och gängor och lossar fastskruvade skruvar och muttrar. Den tar även bort irriterande gnissel och knarr från rörliga delar. Multi Spray löser också tjära, lim, olja och smuts på de flesta ytor. Använd Multi Spray till att lossa, skydda, smörja och rengöra skruvar, muttrar, symaskiner, lås, cyklar, verktyg, trädgårdsredskap, gångjärn, fiskeutrustning osv.
Synthetic Chainlube
Synthetic Chain Lube häftar för att sedan tränga in och motverka slitage. Hållbar, vit film, enkel påföring, klar på minuter, skadar inte O- och X-ringar.
Industrial Chain Grease
Hög kvalitets spray för att smörja kedjedrivna transmissioner, som utsätts för tunga laster. Bearbetas som olja, med egenskaperna hos fett.
Brake Cleaner
Brake Cleaner tar snabbt bort bromsvätska, fett, olja och bromsdamm.
Glass Cleaner
Glass Cleaner bildar ett skum som stannar kvar på utsidan. Detta gör att alla slags glasytor blir rena och blanka utan repor.
Contact Cleaner
Contact Cleaner rengör, skyddar och smörjer elkontakter i en och samma behandling.
Airco Cleaner
Hög kvalitets rengöring skum för att konditionera luftkonditionering i fordon. Effektivt rengöringsskum, subtil doft Optimerar luftkonditioneringens funktion, förhindrar fel.
Industrial Cleaner
Hög kvalitets universal renare för att avlägsna polära och icke-polära föroreningar från metall och olika typer av plastdelar (behandlad och obehandlad). Spraya delar som ska behandlas en låt verka. Ta bort föroreningar med en borste. Upprepa behandlingen tills föroreingingarna har försvunnit.
All Purpose Cleaner
Hög kvalitets citrus renare för att ta bort fett, tjära, olja, vax, bläck, harts, klistermärken och rester av lim från delar. Behandlade och obehandlade metall, trä, sten och olika typer av plast. Spraya delar som ska behandlas en låt verka. Avlägsna kontaminering med en ren, icke-fluffig trasa eller vävnad.
DPF Cleaner
Verktyg för att lossa och ta bort föroreningar i diesel-partikelfiltersystem, utan demontering. Demontera temperaturen eller trycksensorn från filtret. För in det särskilda röret i öppningen och töm behållaren i följande intervall: Spraya 3 till 5 gånger; låt verka i 5 sekunder. Installera temperatur eller tryckgivare. Starta motorn och låt köra stillastående i minst 15 minuter för att avdunsta större delen av vätskan.
EGR Cleaner
Högkvalitativ avgasåtervinnings renare för att lösa upp föroreningar i EGR ventil, luft insugs system, grenrör och inlopps ventiler. För att återställa luftflödet till motorn, förbättra kraft och acceleration och minska utsläpp.
Power Brake Cleaner
Hög kvalitets bromsrengöringsmedel med hög upplösnings egenskaper. På grund av den högre mängden drivmedel jämfört med vanliga aerosoler har denna produkt en kraftfull jetspray.
Carburettor Cleaner
Carburettor Cleaner ger kraftfull rengöring av gummi, lack, sot och avlagringar med en formula som uppfyller VOC-krav.
Motor Start
Motor Start har konstruerats för att ge maximal startkraft och minimera batteribelastningen. Fungerar även effektivt på småmotorer, både 2- och 4-takts.
Leak Detector Spray
Hög kvalitets spray för att spåra läckage i gasledningar. Applicera Valvoline™ Leak Detector spray på den misstänkta zonen för att spåra läckaget. Bubblor kommer att visas på platsen för läckage.
Zinc Spray
Skyddar järn och stål genom "kallgalvanisering" av ytor, och ger utmärkt skydd av svetsfogar vid reparation av karosser. Ger en snabbtorkande, självförseglande beläggning som fungerar som grundning för flertalet lacktyper.
Gasket Remover
Hög kvalitets spray för snabb och enkel borttagning av torkat lim och tätningar, samt härdade tätningsmaterial i bilar och maskindelar. Applicera Valvoline™ packnings borttagning i ett lika tjockt lager på de delar som ska behandlas och låt den börja gälla i ca 10 minuter.
Cut & Drill Lube
Högkvalitativ olja för att förhindra överhettning av metaller i skärning och borrning verksamhet. Skyddar och smörjer verktyget. Minskar slitaget på verktyget.
Vaseline Spray
Hög kvalitets transparent universellt smörjmedel och konserveringsmedel. Användningsområden: batteri stolpar, ljud kontroller, fästelement (skruvar, bultar, muttrar och spikar), antenner och elektriska anslutningar. Skydd för ultralätta material (ultralätta flygplan, vindturbiner).
Copper Spray
Copper Spray skyddar gängor mot de skadliga verkningarna av fuktighet och ger enklare montering och demontering av muttrar och skruvar, i t.ex. bromssystemet. En tunn film med Valvoline™ Copper Spray skyddar även batteripolerna mot korrosion.
Penetrating Oil
Penetrating Oil lossar fastrostade och korroderade delar. Den tränger snabbt in i sprickor och gängor och lossar fastskruvade skruvar och muttrar. Den tar även bort irriterande gnissel och knarr från rörliga delar. Den innehåller Molybdensulfid (MoS2) som ger en långvarig smörjande effekt. MoS2 fungerar som mikroskopiska kullager som håller metallytorna från varandra.
Glue Spray
Hög kvalitets lim för både permanent och tillfällig vidhäftning. Lämplig för att limma papper, papp, trä, textil och olika typer av plast.
Ceramic Grease
Högkvalitativt metallfritt keramiskt fett, för att behandla delar som utsätts för tunga arbetsbelastningar och/eller utsätts för mycket höga temperaturer. Skyddar mot elektrolytisk korrosion. Förhindrar slitage och stickningar. Extremt lämplig för montering av ABS-brytarsystem och lambda-sensorer.
Cockpit Spray
Cockpit Spray ger tillbaka nybilsutseendet utan att efterlämna en kladdig beläggning.
Airco Refresher
Hög kvalitets spray för att frächa luftkonditionering och luft cirkulationssystemet i fordon. Starta motorn och låt motorn vara overksam. Sätt båda stolarna och baksidan av stolarna i främre läge. Sätt luft cirkulationssystemet på full effekt i återcirkulations positionen. Placera Valvoline™ Airco Refresher bakom stolarna, aktivera Aerosolen genom att trycka på munstycket bara en gång och stäng dörrarna.