Glykol

Fel i kylsystemet är en av de viktigaste orsakerna till driftproblem i fordon. Något som visar att underhåll av kylsystemet inte kan negligeras. Valvolines kylvätskor är baserade på modern teknik och unik inblandning av tillsatserna. Det bidrar till att förhindra driftfel på fordonet.
MaxLife™ Coolant AF Concentrate
MaxLife™ kylvätska har tagits fram för att kunna användas i alla bilmotorer. Den bidrar till att öka kylsystemets livsängd och skyddar mot frost, korrosion och avlagringar från föroreningar i vattnet. Vi rekommenderar att vätskan blandas med destillerat vatten. MaxLife™ kylvätska skyddar både stål, gjutjärn och aluminium mot korrosion och har tillsatser som bidrar till att undvika läckage i packningar och slangar. Genom att säkerställa att kylsystemet saknar avlagringar och läckage, upprätthålls kylegenskaperna, så att överhettning av motorn undviks. MaxLife™ kylvätska kan användas i upp till 5 år innan den måste bytas, men följ alltid anvisningarna från fordonstillverkaren.
MaxLife™ Coolant AF 50/50 RTU
MaxLife™ kylvätska har tagits fram för att kunna användas i alla bilmotorer. Den bidrar till att öka kylsystemets livsängd och skyddar mot frost, korrosion och avlagringar från föroreningar i vattnet. Vi rekommenderar att vätskan blandas med destillerat vatten. MaxLife™ kylvätska skyddar både stål, gjutjärn och aluminium mot korrosion och har tillsatser som bidrar till att undvika läckage i packningar och slangar. Genom att säkerställa att kylsystemet är fritt från avlagringar och läckage, upprätthålls kylegenskaperna, så att överhettning av motorn undviks. MaxLife™ kylvätska kan användas i upp till 5 år innan den måste bytas, men följ alltid anvisningarna från fordonstillverkaren.
HD Extended Life RTU
Valvoline™ HD Extended Life 50/50 RTU är en kylvätska för lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och industriell utrustning, som uppfyller kraven från ledande tillverkare av heavy duty-motorer. Produkten är fri från nitriter, aminer och fosfater, vilket gör den miljövänligare. Valvoline™ HD Extended Life RTU skyddar kylsystem mot frost, korrosion och överhettning i minst 3 år, 7 000 timmar eller 500 000 km. Lämpligt för öppna och slutna kylsystem och motorblock av aluminium. Produkten är blandbar med andra kylvätskor med samma etylenglykol-teknik, men detta kan minska användningstiden. Produkten är färdigblandad och har en fryspunkt på -37°C. Tillsätt inte vatten. HD Extended Life 50/50 RTU är en färdigblandad produkt. Det är inte nödvändigt att tillsätta vare sig SCA (Supplement Cooling liquid Additiv) eller DCA (Diesel Coolant Additive).
HD Extended Life Conc.
Valvoline™ HD Extended Life Concentrate är en kylvätska för lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och industriell utrustning, som uppfyller kraven från ledande tillverkare av heavy duty-motorer. Produkten är fri från nitriter, aminer och fosfater, vilket gör den miljövänligare. Valvoline™ HD Extended Life Concentrate skyddar kylsystem mot frost, korrosion och överhettning i minst 3 år, 7 000 timmar eller 500 000 km. Lämpligt för öppna och slutna kylsystem och motorblock av aluminium. Produkten är blandbar med andra kylvätskor med samma etylenglykol-teknik, men detta kan minska användningstiden. Det är inte nödvändigt att tillsätta vare sig SCA (Supplement Cooling liquid Additiv) eller DCA (Diesel Coolant Additive).
Valvoline Zerex G40 Concentrate
Valvoline ZEREX G40® Concentrate er et offisielt GLYSANTIN®-basert toppkvalitets kjølevæske. Hybridkarboxylat-formuleringen har en lengre levetid. Den kombinerer toppmoderne Organic Acid Technology (OAT - organisk syre teknologi) i en etylenglykolbase for beskyttelse av alle metaller i kjølesystemet, inkludert aluminium. Valvoline ZEREX G40® Concentrate inneholder ingen fosfater, imidazol, borater, nitrater, aminer eller nitritter. Valvoline ZEREX G40® Concentrate er godkjent av en rekke ledende motorprodusenter. Den beskytter motorkomponenter fra frysing om vinteren og koking om sommeren.