Spolarvätska

Spolarvätska som ger ren, klar framruta. Tar bort smuts och trafikdamm.
Careq Spolarvätska koncentrerad
Löser effektivt bort vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på bilrutan och strålkastarna. Spolarvätskan skadar inte billack, aluminiumslister, torkargummi eller stripes.