Valvoline Professional Series

Produkterna i Valvoline Professional Series har framtagits för att förbättra det förebyggande underhållet. De rengör och skyddar motor, bränsle- och kylsystem så att motorns prestanda upprätthålls och livslängden ökar.
VPS HD Diesel System Complete
Ofta beror utsläpp av sotpartiklar på ofullständig förbränning, något som i sin tur beror på avlagringar i insprutningssystemet, eller för låg kompression. VPS HD Diesel System Complete kan vara lösningen på dessa problem. Detta kommer att ge en mer fullständig förbränning, som i sin tur ger högre effekt och minskar utsläppet av sotpartiklar. Produkten uppfyller alla krav i den Europeiska Diesel Normen EN590.
VPS HD Engine Flush
VPS HD Engine Flush en formulering för professionell användning framtagen för att lösa upp slam och rengöra vevhuset för att förbättra livslängden hos ny motorolja. Eftersom VPS HD Engine Flush inte innehåller några klorinerade lösningsmedel är den säker för användning. VPS HD Engine Flush skadar inte packningar eller andra tätningar om produkten används enligt anvisningarna.